JobThai
บริษัท สยามฟูโกกุ จำกัด
บริษัท สยามฟูโกกุ จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ อันดับต้นๆของประเทศไทย ทั้งส่งออกต่างประเทศและภายในประเทศ และบริษัท ยังได้การรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/TS16949 และ ISO/14001 ซึ่งขณะนี้ต้องการผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงาน โดยได้เปิดรับพนักงานในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
Benefits
1.ชุดยูนิฟอร์มประจำปีและเสื้อ safety 2.จัดงานเลี้ยงปีใหม่,กีฬาสี,ท่องเที่ยวประจำปี 3.ค่าครองชีพ,ค่ายานพาหนะ,ค่าอาหาร 4.สวัสดิการเงินกู้ยืมบริษัทสำหรับพนักงาน 5.กองทุนสำลองเลี้ยงชีพ 6.ค่ารักษาพยาบาล (ทำฟัน) 7.เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร 8.เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต 9.เงินกรณีพนักงานสมรส 10.โบนัสประจำปี
zero position en
Contacts
บริษัท สยามฟูโกกุ จำกัด
157 หมู่ 16 ถ.เทพารักษ์
Bang Sao Thong Bang Sao Thong Samut Prakan 10540