JobThai
บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด
บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มลูกค้าในส่วน โรงงานอาหารสัตว์และ Integrated farm เป็นการเติมเต็มในช่องว่างของตลาดที่ขาดหายไปของกลุ่มบริษัท BIS group ที่มีชำนาญในส่วนของกลุ่มลูกค้าฟาร์มทั่วไป ในขณะเดียวกันยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการกระจายสินค้าให้ครอบคลุมตลาดได้มากขึ้น
สวัสดิการ
สำนักงานปฏิบัติงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น. คลังสินค้าปฏิบัติงานวันจันทร์-วันเสาร์ 08.30-17.30 น. โดยมีสวัสดิการดังนี้ 1. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2. ค่ารักษาพยาบาลและทันตกรรม 3. ค่าเบี้ยเลี้ยง 4. ประกันอุบัติเหตุ และประกันชีวิต 5. ตรวจสุขภาพประจำปี
6. ท่องเที่ยวประจำปี 7. งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 8. สวัสดิการเงินช่วยเหลือ เช่น บวช สมรส เสียชีวิต 9. ที่พักพร้อมน้ำไฟฟรีสำหรับพนักงานคลังสินค้า 10. โบนัสประจำปี 11. ชุดยูนิฟอร์ม รองเท้า 12. อื่นๆ
zero position en
ติดต่อ
บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด
479 ชั้น 4 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท
Bang Phut Pak Kret Nonthaburi 11120
เว็บไซต์: www.bis-group.com