JobThai
บริษัท คอร์แวค (ประเทศไทย) จำกัด
ให้บริการเกี่ยวกับระบบ Payment Solution และเครื่องรับบัตรเครดิด แก่สถาบันการเงินในประเทศ พัฒนาระบบ Payment System ให้กับสถาบันการเงิน ธนาคาร,ห้างสรรพสินค้า สถานีบริการน้ำมัน รวมทั้งให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) แบบครบวงจร บริษัทเปิดดำเนินธุรกิจใน 3 ประเทศ คือ สิงคโปร์ มาเลเซีย และประเทศไทย
Benefits
- ค่าน้ำมันรถ - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ AIA - โบนัส
zero position en
Contacts
บริษัท คอร์แวค (ประเทศไทย) จำกัด
230 ชั้น 14 อาคาร CS Tower
Huai Khwang Huai Khwang Bangkok 10310