JobThai
บริษัท ดิ เอ็มไพร์ โฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท ดิเอ็มไพร์ โฮลดิ้ง จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ รับเหมาก่อสร้างครบวงจร และจัดจำหน่ายซอฟท์แวร์เพื่อการบริหารธุรกิจก่อสร้าง
Benefits
โบนัส ประกันสังคม ยูนิฟอร์ม งานจัดเลี้ยงประจำปี
zero position en
Contacts
บริษัท ดิ เอ็มไพร์ โฮลดิ้ง จำกัด
70/787 ซ.58/4 ม.ประชานิเวศน์ 2 ถ.สามัคคี 11000