JobThai
บริษัท K.R.C Transport & Service เป็นบริษัทร่วมทุนกับญี่ปุ่น ดำเนินธุรกิจด้านตู้คอนเทนเนอร์และซ่อมบำรุงตู้คอนเทนเนอร์ ต้องการรับสมัครผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงาน เพื่อรองรับงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
Benefits
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3% หรือ 5% - โบนัสปีละ 2 ครั้ง ตามผลประกอบการของบริษัทฯ - วันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมได้ ไม่เกิน 12 วัน/ปี - วันหยุดตามประเพณีปีละ 15 วัน - ว่าจ้างเป็นพนักงานรายเดือน - บรรจุเป็นพนักงานประจำ (ไม่ใช่ Subcontract) - ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม - ค่าอาหาร - ค่าตำแหน่งตามระดับตำแหน่ง - ค่าช่วยเหลืองานศพ (กรณีพนักงานหรือครอบครัวเสียชีวิต) - ปรับค่าจ้างประจำปี - เครื่องแบบพนักงาน - กองทุนประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - ตรวจสุขภาพประจำปี - ของขวัญวันเกิด - กระเช้าเยี่ยมผู้ป่วย - จัดงานปีใหม่
zero position en
Contacts
K.R.C. TRANSPORT & SERVICE Co., Ltd.
96 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Thung Sukhla Si Racha Chon Buri 20230