JobThai
บริษัท ดูรากรีต จำกัด
เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้น โดยคนไทยในปี พ.ศ.2538 ทั้งนี้กลุ่มผู้ก่อตั้ง ซึ่งเป็นวิศวกรที่คลุกคลีอยู่ในอุตสาหกรรมก่อสร้างมากว่า 15 ปี กลุ่มบริษัท ดูรากรีต จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อผลิตสินค้าเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างพิเศษ วัสดุกันซึม ฉนวนป้องกันความร้อนหลังคา วัสดุเคลือบพื้นโรงงาน และเคมีอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพมาตรฐาน ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับลูกค้า และบุคลากรในอุตสาหกรรมก่อสร้าง รวมทั้งให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษาองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน นอกจากนี้ผู้บริหารบริษัทยังให้การสนับสนุนแก่สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและอุตสาหกรรมก่อสร้าง รวมทั้งเป็นอนุกรรมการสาขาคอนกรีต และวัสดุ
Benefits
- ประกันชีวิตหมู่ - เงินเดือนประจำ - โบนัสประจำปี - ตรวจสุขภาพประจำปี - ค่าน้ำมันรถ - ค่าคอมมิชชั่น - ประกันสังคม - ค่านำมันรถ - ค่าโทรศัพท์ - ท่องเที่ยวประจำปี - ชุดยูนิฟอร์ม - เงินกู้ยืม - สวัสดิการช่วยเหลือต่างๆ เช่น สมรส, อุปสมบท, ถึงแก่กรรม
Contacts
บริษัท ดูรากรีต จำกัด
110 ซ.วิภาวดีรังสิต 4 (ศูนย์ฝึกร.ด.) ถ.วิภาวดีรังสิต
Din Daeng Din Daeng Bangkok 10400