JobThai
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการ ออกแบบ ผลิตติดตั้ง สั่งทำ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร
zero position en
Contacts
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี เค ฟู้ดเท็ค
1129/11 ซ.ลาดพร้าว 101(วัดบึงทองหลาง) ถ.ลาดพร้าว 10240