JobThai
บริษัท มาสเตอร์เลเบล จำกัด
ธุรกิจสิ่งพิมพ์ พิมพ์ได้ตั้งแต่1-7สี รับพิมพ์งานสติ๊กเกอร์ ฉลากสิยค้า ป้ายบาร์โค้ด พิมพ์ได้ทั้งงานแบบม้วนและงานแบบแผ่น
Benefits
เงินเดือน 10,000-15,000 บาท มีคอมมิชั่นให้ มีค่าน้ำมันรถให้ มีประกันสังคม ทำงานวัน จ-ส เวลา 08.00น-17.00น
zero position en
Contacts
บริษัท มาสเตอร์เลเบล จำกัด
29 ซอยบางแวก18 ซอยสุทธิ 10160