บริษัท คอสท์เพอร์เฟค จำกัด
เราเป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาซึ่งเชี่ยวชาญด้านการประมาณราคาค่าก่อสร้าง การวิเคราะห์ราคาและควบคุมงบประมาณ (Cost Control) รวมทั้งงานออกแบบรวมก่อสร้าง ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโครงการมูลค่ามากกว่าพันล้านหลายโครงการ ต้องการรับสมัครผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองในการวิเคราะห์ราคาเพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้บริหาร เนื่องจากบุคคลากรด้านการประมาณราคาก่อสร้างเป็นที่ต้องการอย่างมากในปัจจุบัน ทั้งในส่วนของเจ้าของโครงการ ผู้บริหารโครงการ และผู้รับเหมาก่อสร้าง ท่านไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ บริษัทฯ มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้พนักงานอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีพัฒนาการใหม่ๆ ในการคิดราคา โดยใช้ software ซึ่งเป็น program ที่มีศักยภาพสูงในการวิเคราะห์ราคา และเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ใช้ program ที่กล่าวถึงนี้
Benefits
- สวัสดิการประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ที่พักต่างจังหวัด - เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด - โบนัสประจำปี - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - วันหยุดประจำปี
Contacts
บริษัท คอสท์เพอร์เฟค จำกัด
226/188 ชั้น 5 อาคารริเวียร่า 3 ถ.บอนด์สตรีท เมืองทองธานี
Bang Phut Pak Kret Nonthaburi 11120
See Map