JobThai
บริษัท ซังจี พรีซีชั่น จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
สวัสดิการ
- มีรถรับส่ง - ค่าข้าว - เบี้ยขยัน - ค่าโทรศัพท์ - โอที - โบนัสประจำปี
zero position en
ติดต่อ
บริษัท ซังจี พรีซีชั่น จำกัด
614 หมู่ 5 21140