JobThai
บริษัท เพาเวอร์ ควอลิตี้ เอ็นจิเนียร์ริ่ง ซัพพลาย จำกัด
ติดต่อประสานงาน เสนอราคาสินค้ากับลูกค้า ตอบคำถามลูกค้า วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แนะนำทางเลือกพิเศษให้กับลูกค้า เพื่อปิดการขายให้ได้ผลกำไรสูงสุด เข้าร่วมการแสดงสินค้าทั้งภายในและภายนอกประเ
Benefits
1. เบี้ยขยัน 2. โบนัส 3. ค่าคอมมิสชั่น 4. วันหยุดประจำเดือน
zero position en
Contacts
บริษัท เพาเวอร์ ควอลิตี้ เอ็นจิเนียร์ริ่ง ซัพพลาย จำกัด
67/5 หมู่ 5 ซอยสวนผัก42 ถนนสวนผัก 10170