JobThai
บริษัท พรีเมียร์ มารีน จำกัด
เปิดดำเนินงานเป็นปีที่ 2 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับขนส่งและขนถ่ายสินค้า
Benefits
ประกันสังคม และประกันชีวิต
zero position en
Contacts
บริษัท พรีเมียร์ มารีน จำกัด
1 ซ.ลาดพร้าววังหิน75 ถ.ลาดพร้าววังหิน
Lat Phrao Lat Phrao Bangkok 10230