JobThai
ผู้ผลิต, ออกแบบและติดตั้งผลิตภัณท์สเตนเลสสำหรับโรงแรม, ภัตตาคาร และผู้ประกอบกิจการค้าปลีก-ค้าส่ง ทุกรูปแบบ กำลังเปิดรับสมัครพนักงานรุ่นใหม่ที่มีความสามารถสูง ในหลายๆตำแหน่ง ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบพัฒนาสิ่งใหม่ๆและชอบเห็นการเจริญเติบโตขององค์กรฯ. เราขอเชิญให้คุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา
Benefits
- เงินโบนัสประจำปีตามผลงานและผลประกอบการ - กองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม - สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล - ยูนิฟอร์มพนักงาน - รองเท้าเซฟตี้เพื่อใส่ในการปฏิบัติงาน - ค่าอาหาร (เฉพาะบางตำแหน่ง) - งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ - งานกีฬาสีประจำปี - กิจกรรมทางศาสนาในโอกาสต่างๆ - สินค้า/เครื่องใช้ราคาพนักงาน - ค่าปฎิบัติงานล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด (เฉพาะบางตำแหน่ง) - เงินแสดงความยินดี เงินสงเคราะห์(ตามตำแหน่ง) เช่น สมรส คลอดบุตร งานศพของบุคคลในครอบครัวพนักงาน - เงินตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานทำงานครบ10ปี - วันหยุดประจำปี - สิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย - การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเพื่อการเติบโตก้าวหน้าในตำแหน่งงานที่สูงขึ้น - การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นพนักงานทุกปี
Contacts
บริษัท สหสเตนเลส สตีล จำกัด
88 หมู่ 7 ถนนกิ่งแก้ว
Racha Thewa Bang Phli Samut Prakan 10540