JobThai
ภัตตาคารอัน อัน เหลา และร้านอาหารบ้านรับรอง ดำเนินธุรกิจภัตตาคารจีน/ไทย/ซีฟู้ด ขนาดกว่า 500 ที่นั่ง เปิดดำเนินการมากว่า 30 ปี www.ananlao.com www.baanrubrong.com
Benefits
- โบนัสประจำปี - วันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดอื่นๆที่บริษัทกำหนดเพิ่มให้ - อาหารประจำวัน - ทิปประจำวัน - กองทุนประกันสังคม
zero position en
Contacts
บริษัท บ้านรับรอง จำกัด / ภัตตาคารอัน อัน เหลา
8 ซ.ศรีนครินทร์ 55 (หลังห้างพาราไดซ์ปาร์ค)
Khlong Tan Khlong Toei Bangkok 10110