JobThai
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.วี. แมชีนเนอรี่
เราเป็นผู้ผลิตและตัวแทนนำเข้าเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์่์ต่างๆ จากต่างประเทศ ด้วยประสบการณอัน์ยาวนาน ทีมีมาีมากกว่า 30 ปี เรามีความชำนาญในด้านการผลิตเครื่องจักรในอุตสาหกรรมการบรรจุภัณฑ์และ จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งให้การบริการในด้านให้คำปรึกษา, ย้ายเครื่องจักร รวมถึงการซ่อมแซมเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ต่างๆอีกด้วย
Benefits
ชุดพนักงาน ประกันสังคม วันหยุกลาพักร้อน
zero position en
Contacts
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.วี. แมชีนเนอรี่
2/3 หมู่3 ถนนสวนหลวง1 74110