JobThai
บริษัท ไดนามิค มาร์เก็ทติงค์ เซอร์วิสเซส จำกัด
ส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด รูปแบบ event , sampling , roadshow , commando etc. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และเพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้า รับสมัคร Pretty MC Supervisor Staff ฯ Part time & Full time
สวัสดิการ
  • ค่าตอบแทน 400 -3000+ บาทต่อวัน ขึ้นอยู่กับความสามารถตามตำแหน่งที่สมัคร ประสบการณ์
  • zero position en
    ติดต่อ
    บริษัท ไดนามิค มาร์เก็ทติงค์ เซอร์วิสเซส จำกัด
    50 อาคารต้นสนชั้น 2 ถ.เพลินจิต
    Lumphini Pathum Wan Bangkok 10310