JobThai
บริษัทสถาปนิก แนวใหม่ ที่เน้นการวิจัย และการศึกษาให้ความรู้กับลูกค้า ชุมชนเพื่อการออกแบบ และก่อสร้างเหมาะสมกับสภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ อย่างบูรณาการ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ - วันลาหยุด - การไปดูงาน ฝึกอบรมทั้งในและนอกประเทศ - โบนัสตามภาระงาน
zero position en
ติดต่อ
บริษัท สถาปัตยกรรมที่เหมาะสม จำกัด
1999/3 หมู่บ้านดิสทริคศรีวรา ถนนศรีวรา ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร)
Phlapphla Wang Thonglang Bangkok 10310
เว็บไซต์: https://www.aat-groups.com