JobThai
บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นธุรกิจบริการด้านออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง ด้านวิศวกรรมโดยได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน จำนวนมาก เป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 30 ปี บริษัท เอ็ม เอ เอ ต้องการรับผู้มีความรู้ และต้องการความก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อร่วมงานกับบริษัทฯ ดังนี้
Benefits
- ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ - ตรวจสุขภาพประจำปี - การฝึกอบรมสัมมนาภายใน-ภายนอก และอื่นๆ
Contacts
บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด
221/1 ซ.ประชาชื่น 37 ถ. ประชาชื่น
Wong Sawang Bang Sue Bangkok 10800