JobThai
บริษัท เวสเทอร์น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท เวสเทอร์น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจบริหาร อาคารธนภูมิ อาคารสำนักงานให้เช่า สูง 34 ชั้น พร้อมชั้นใต้ดิน รูปแบบทันสมัย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองย่านธุรกิจสำคัญ บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ห่างจากแยกอโศก - เพชรบุรีฯ และสถานีรถไฟใต้ดิน (MRT) ประมาณ 500 เมตร อาคารฯ นี้ดำเนินการมากว่า 18 ปี
zero position en
Contacts
บริษัท เวสเทอร์น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ชั้น 9 อาคาร ธนภูมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 10400