JobThai
บริษัทก่อตั้งโดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพ เมื่อปี พ.ศ. 2547 ดำเนินการให้บริการ รับปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบสาธารณูปโภค (ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ) สำหรับอาคารและโรงงานอุสาหกรรม
zero position en
Contacts
บริษัท พี.เอ็ม. แพลนเนอร์แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
6 หมู่บ้านเศรษฐกิจ ซอย 7 10160