วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ เปิดสอนระดับ ปวช. และ ปวส.
Benefits
- ค่าครองชีพ - กองทุนสมทบ
zero position en
Contacts
วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ
315 สุขุมวิท 101 (ปุณณวิถี ซอย 9)
Bang Chak Phra Khanong Bangkok 10260
Directions
BTS สถานีปุณณวิถี
See Map