JobThai
บริษัท จิม แอนด์ ฮอลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ออกแบบ ตกแต่งการตกแต่งภายใน และ การปรับปรุงซ่อมแซ่มภายในอาคาร สำนักงาน เรามีความชำนาญ ทั้งทางด้านออกแบบ และการดำเนินงาน มานับ 6 ปีภายในประเทศไทย
Benefits
ประกันสังคม
zero position en
Contacts
บริษัท จิม แอนด์ ฮอลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
120 อาคาร เกษมกิจ ชั้น 3 ห้อง 311 ถนนสีลม 10500