JobThai
บริษัท ภาสวิทย์ จำกัด
บริษัทผู้แทนจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทร่วมทุนไทย-เยอรมัน ขณะนี้ บริษัท ฯ มีแผนขยายงานพัฒนาโครงการเพื่อรองรับธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง เปิดรับสมัครบุคลากรที่พร้อมจะเติบโตไปกับบริษัท
Benefits
1. เงินเดือน 2. โบนัส 3. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล/ประกันสังคม
zero position en
Contacts
บริษัท ภาสวิทย์ จำกัด
อาคารรอยัลซีตี้อเวนิว เลขที่ 21/46 ซอยศูนย์วิจัย Block C ชั้น 2 10310