JobThai
ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ เวลาทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์
Benefits
- พักร้อน - ลากิจ ฟรี 3 วัน
zero position en
Contacts
บริษัท กาลาเซีย จำกัด
131-133-133/1-3 ซอยปราโมทย์ ถนนสุรวงศ์
Suriyawong Bang Rak Bangkok 10500