บริษัท ลำพูน ซิงเดนเก็น จำกัด
บริษัท ลำพูนซิงเดนเก็น จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท SHINDENGEN ELECTRIC MANUFACTURING CO.LTD. ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในด้านอุตสาหกรรม SEMICONDUCTOR , POWER SYSTEM และ CAR ELECTRONICS มีเครือข่ายในเมืองสำคัญทั่วโลก ได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (B.O.I.) ให้มาเปิดดำเนินการที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ และ ได้รับรางวัลสถานประกอบการกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการจากกระทรวงแรงงาน
- ชุดยูนิฟอร์ม , เบี้ยขยัน / เบี้ยขยันพิเศษ - รถรับ-ส่งพนักงาน, เงินช่วยเหลือค่าเดินทางตามระยะทาง - ค่าทำงานกะ, ประกันชีวิต, โบน้สประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เงินช่วยเหลือค่าอาหาร, ค่ารักษาพยาบาล, สหกรณ์ออมทรัพย์ และสวัสดิการอื่น ๆ อีกมากมาย
zero position en
บริษัท ลำพูน ซิงเดนเก็น จำกัด
105 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลำพูน
Ban Klang Mueang Lamphun Lamphun 51000