บริษัท ปาล์ม สปริงส์ เพลซ จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจดทะเบียน ตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2532 ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท ชำระเต็มจำนวน และบริษัทฯ ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 250 ล้านบาท แล้วต่อมาในปี 2548 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 199/1-2 หมู่ 5 ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Benefits
  • ประกันสังคม
  • ชุดพนักงาน
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันกลุ่ม
  • ทุนการศึกษา
3 Positions
1. รับสมัครด่วน
Oct 17, 2019
วิศวกรสนาม
pinlocation
Mueang Chiang Mai, Chiang Mai
salary icon
ตามประสบการณ์ และพิจารณาในวันนัดสัมภาษณ์
2. รับสมัครด่วน
Oct 17, 2019
หัวหน้าส่วนงานบริหารการขาย
pinlocation
Chiang Mai
salary icon
ตามประสบการณ์ และพิจารณาในวันนัดสัมภาษณ์
3. รับสมัครด่วน
Oct 17, 2019
พนักงานขายประจำโครงการ (เชียงใหม่)
pinlocation
Mueang Chiang Mai, Chiang Mai
salary icon
ตามประสบการณ์ และพิจารณาในวันนัดสัมภาษณ์
Contacts
199/1-2 หมู่ 5 ถนน มหิดล
Nong Hoi Mueang Chiang Mai Chiang Mai 50000
Tel.: 053-105-000 ต่อ 12,19
Fax: 053-105-005