ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ซี.เค. ดิสทริบิวเทอร์ (พิษณุโลก)
ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนสเล่ท์
Benefits
  • - เงินเดือน+เบี้ยเลี้ยง+ค่าคอมมิชชั่น
  • - ประมาณ 13,000 - 17,000 บาท
  • - ชุดเครื่องแบบพนักงาน
  • - กองทุนประกันสังคม
  • - จัดอบรมประกอบการด้านวิชาชีพ
There are currently no positions available.
Contacts
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ซี.เค. ดิสทริบิวเทอร์ (พิษณุโลก)
1188 ถ.บรมไตรโลกนารถ2
Nai Mueang Mueang Phitsanulok Phitsanulok 65000
See Map