JobThai
สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย (TACBA) เป็นสมาคมการค้าที่เป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ สาขาวิชาชีพตัวแทนออกของและตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอที่ได้รับรองจากกรมศุลกากร สามาคมฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านโลจิสติกส์ให้มีมาตรฐานสากลร่วมส่งเสริมการส่งออก-นำเข้า ให้มีความสะดวก รวดเร็วและสามารถแข่งขันระดับนานาชาติ
Benefits
 • ประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี
 • zero position en
  Contacts
  สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
  98 อาคารอรรถกระวี ชั้น 4 ซอยสุชุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท
  Khlong Tan Khlong Toei Bangkok 10110