สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย (TACBA) เป็นสมาคมการค้าที่เป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ สาขาวิชาชีพตัวแทนออกของและตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอที่ได้รับรองจากกรมศุลกากร สามาคมฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านโลจิสติกส์ให้มีมาตรฐานสากลร่วมส่งเสริมการส่งออก-นำเข้า ให้มีความสะดวก รวดเร็วและสามารถแข่งขันระดับนานาชาติ
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
98 อาคารอรรถกระวี ชั้น 4 ซอยสุชุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท
Khlong Tan Khlong Toei Bangkok 10110
เว็บไซต์: www.tacba.or.th
ใช้งานแผนที่