บริษัท บีทีคอนโทรลส์ จำกัด
บริษัทร่วมทุนชาวอังกฤษและไทยที่ก่อตั้งมานานกว่า 15 ปี โดยเป็นตันแทนจำหน่ายสินค้าวาล์วและอุปกรณ์ประกอบสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ
Benefits
  • ค่าพาหนะเดินทาง ค่าล่วงเวลา โบนัส พักร้อนประจำปีตามระยะเวลาการทำงาน และมีการ สัมมนาและท่องเที่ยวประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท บีทีคอนโทรลส์ จำกัด
483 ซอยลาดพร้าว 48 ถนนลาดพร้าว 10320