เราเป็นบริษัทฯ ที่ให้บริการรับรองระบบมาตรฐาน ISO และมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเน้นการตรวจประเมินที่หลุดพ้นจากกรอบเดิมๆ ทำให้เกิดการพัฒนาและการเติบโตที่ยั่งยืนขององค์กรที่ได้รับการตรวจประเมิน มีความต้องการผู้ร่วมงานรักความก้าวหน้า และพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองให้เติบโตไปพร้อมกับองค์กร ในตำแหน่งดังต่อไปนี้
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - สวัสดิการรักษาพยาบาล
  • - สนับสนุนค่าเรียนสำหรับผู้ที่มีความสนใจเรียนรู้ และต้องการศึกษาต่อ
  • - โบนัสตามผลประกอบการ
There are currently no positions available.
Contacts
Thai International Certified Assessment Co., Ltd.
2/22 อาคารไอยรา ชั้น 7 ห้อง 702-703 ถนนจันทน์
Thung Wat Don Sathon Bangkok 10120
Directions
  • สามารถเดินทางได้ด้วย รถเมล์ สาย 62, รถโดยสารด่วนพิเศษกรุงเทพมหานคร (BRT) ลงสถานี ถนนจันทน์
See Map