JobThai
บริษัท ฟิลมอร์ แฟชั่น จำกัด
ขายเสื้อผ้าแบรนด์เนมในห้างสรรพสินค้า
สวัสดิการ
โอที + คอมมิชชั่น
zero position en
ติดต่อ
บริษัท ฟิลมอร์ แฟชั่น จำกัด
53/162 ซ.พึ่งมี 52 ถ.สุขุมวิท 93
Khlong Toei Khlong Toei Bangkok 10110