บริษัท อิมมิเกรชั่น แอนด์ บิซิเนส คอนซัลแท็นส์ จำกัด
บริษัทเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2000 ให้บริการที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ คือ
- ด้านวีซ่าและใบอนุญาตทำงานของคนต่างชาติ
- ด้านการประกอบธุรกิจ จัดตั้งบริษัท
- ด้านการลงทุน, อสังหาริมทรัพย์
- ด้านกฎหมาย และภาษีต่าง ๆ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท อิมมิเกรชั่น แอนด์ บิซิเนส คอนซัลแท็นส์ จำกัด
138 อาคารบุญมิตร ชั้น 12 ห้องเอ ถนนสีลม 10500