บริษัท เอเชีย เวลธ์ พลัส แมเนจเม้นท์จำกัด
ประกอบธุรกิจสินเชื่อบุคคล และ สินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย ภายใต้การกำกับ
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - เงินกู้ยืมฉุกเฉิน (อายุงานครบ 1 ปี)
  • - โบนัส
  • - อบรมเสริมทักษาะด้านต่างๆ
  • - สวัสดิการต่างๆ ตามกฏหมายแรงงาน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอเชีย เวลธ์ พลัส แมเนจเม้นท์จำกัด
14/23 หมู่ 15 ถนนบางนา-ตราด
Bang Kaeo Bang Phli Samut Prakan 10540