บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทอมรินทร์บุ๊คเช็นเตอร์ จำกัด เป็นกลุ่มบริษัทในธุรกิจสิ่งพิมพ์ของประเทศมากว่า 30 ปี เราเป็นผู้นำในการผลิตนิตยสารและหนังสือคุณภาพ บริการงานพิมพ์ครบวงจร และงานจัดจำหน่ายสื่อและสิ่งพิมพ์ ปัจจุบันได้ขยายงานออกไปยังสื่อโทรทัศน์ การจัดอบรม และการจัดทัวร์ทั้งในและนอกประเทศ บริษัทยินดีต้อนรับผู้สนใจเพื่อร่วมทำงานและเติบโตก้ าวหน้าไปพร้อมกับบริษัท
นิตยสารในเครืออมรินทร์
• นิตยสารบ้านและสวน • นิตยสารroom
• นิตยสารแพรว • นิตยสารWE
• นิตยสารสุดสัปดาห์ • นิตยสารReal Parenting
• นิตยสารชีวจิต • นิตยสารShape
• นิตยสารHealth & Cuisine • นิตยสารInStyle
• นิตยสารNational Geographic ฉบับภาษาไทย • นิตยสารSecret
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 65/101-103 ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี) 10170