JobThai
ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ Graco Inc. สหรัฐอเมริกา จำหน่ายเครื่องจักรสำหรับผลิตงาน FRP ยี่ห้อ Glascraft นำเข้า-จำหน่ายวัตถุดิบและอุปกรณ์สำหรับผลิตงาน FRP แบบครบวงจร
Benefits
- ประกันสังคม - คอมมิสชั่น(เฉพาะฝ่ายการตลาด) - ค่าน้ำมันรถยนต์ (เฉพาะฝ่ายการตลาด) - ค่าบำรุงรักษารถยนต์ (เฉพาะฝ่ายการตลาด) - โบนัส
zero position en
Contacts
บริษัท ธนาวุฒิ คอมโพสิท อิมเพ็กซ์ จำกัด
เลขที่ 88/99 หมู่ที่ 5 12150