JobThai
บริษัท เจ.ซี.ซี. เอ็นเทอร์ไพร์ส จำกัด
ตัวแทนจำหน่ายหมึกพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ เคมีภัณฑ์ ฯลฯ ให้กับโรงพิมพ์ต่างๆ ทั่วประเทศ
Benefits
- เงินเดือนประจำ - ค่าคอมมิชชั่น - ค่าโทรศัพท์ - ค่านำมัน - โบนัส - ประกันอุบัติเหตุ
zero position en
Contacts
บริษัท เจ.ซี.ซี. เอ็นเทอร์ไพร์ส จำกัด
7 ซอยนาคราช ถนนบำรุงเมือง 10100