บริษัท ออสเท็ค เพ็นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
เปิดดำเนินการมาตั้งเเต่ปี 2553 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ สีย้อมไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์
Benefits
ประกันสังคม ค่าน้ำมัน และ ค่าโทรศัพท์ incentive รายเดือน และ ไตรมาศ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ออสเท็ค เพ็นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
110/4 ถ.พระราม6 10400