บริษัท อสิตากิจ จำกัด
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างกว่า 25 ปี เน้นงานประมูลจากภาครัฐ ทั้งงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง (จดทะเบียนผู้รับเหมาช้ั้นพิเศษ) งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง/งานป้องกันน้ำท่วม , งานกรมทางหลวงชนบท งานก่อสร้างสะพาน
Benefits
  • -กองทุนประกันสังคม
  • -ปรับเงินเดือนประจำปี
  • -เงินช่วยเหลือตามประเพณี
  • -เงินช่วยเหลือกรณีญาติสายตรงถึงแก่กรรม
  • -โบนัสประจำปี ตามผลประกอบการบริษัท
Contacts
บริษัท อสิตากิจ จำกัด
เลขที่ 588 อาคารโอทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนนครอินทร์
Bang Khun Kong Bang Kruai Nonthaburi 11130
See Map