บริษัท เอ็ดดูวาร์ด จี.ฟีเดล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ฯ เป็นผู้ผลิตและส่งออก เครื่องประดับอัญมณี ซึ่งผลิตจากโลหะมีค่า เช่น ทองคำ เงิน หรือที่มีทองคำ หรือเงินเป็นส่วนประกอบรวมถึงอัญมณี และหินมีค่า เปิดดำเนินการมาแล้ว 3 ปีกว่า
Benefits
  • รถรับ-ส่งพนักงาน
  • ชุดยูนิฟอร์ม
  • เบี้ยขยัน
  • ท่องเที่ยวในประเทศ ประจำปี
  • เงินเบิกล่วงหน้า
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอ็ดดูวาร์ด จี.ฟีเดล (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี เลขที่ 8/10 อาคารแฟคตอรี่คอนโดมิเนียม ชั้น 3 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 10250