บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัด และควบคุมยี่ห้อ CHINO, DKK-TOA, SHIMADZU
จากประเทศญี่ปุ่นและรับงาน Engineering ด้าน Instrument on Factory Automation และอุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติ PANASONIC เครื่องเสียง Yamaha/TOA LCD Projector NEC และอุปกรณ์สื่อสาร VDO Conference Life Size
Benefits
  • เงินเดือน, โบนัส(ปีละ 2 ครั้ง), ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ตรวจสุขภาพประจำปี, ท่องเที่ยวประจำปี, ศึกษาดูงานต่างประเทศ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ออโตเมชั่น เซอร์วิส จำกัด
929, 929/1 ซอยพัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ
Pattanakarn Suan Luang Bangkok 10250
See Map