บริษัท ไทยซูมิเดนเอ็นยิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด
รับจ้างออกแบบ และก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
Benefits
  • ไม่น้อยกว่า ตามกฏหมายกำหนด
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไทยซูมิเดนเอ็นยิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด
164,166,168, ถ.ศรีนครินทร์ 10240