บริษัท ทีไอเอส เจเนอรัล เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
บริษัทดำเนินกิจการเกี่ยวกับงานรับเหมาก่อสร้าง อาคาร โรงงาน ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ทีไอเอส เจเนอรัล เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
199/223 หมู่ที่ 3
Bang Rak Noi Mueang Nonthaburi Nonthaburi 11000