บริษัท นัมเบอร์วัน เลินนิ่ง จำกัด
บจ.นัมเบอร์วัน เลินนิ่ง เป็นบริษัทที่จัดตั้งโรงเรียนกวดวิชาเพื่อกวดวิชาระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาโดยจัดตั้งขึ้นในตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และกำลังจะเปิดกิจการโรงเรียนอนุบาลสำหรับเด็กปฐมวัย โดยจะเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่1-3 ในปีการศึกษา 2555 เราเน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การทำงานโครงการ การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในวัยเด็ก เราต้องการสร้างสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น ร่มรื่นและอาหารที่ถูกหลักสุขภาพเพื่อส่งเสริมการเติบโตตามพัฒนาการของเด็กอย่างเต็มที่ ขณะนี้เรากำลังเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถมาร่วมกันสร้างโรงเรียนอนุบาลในฝันที่ดีดังนี้
Benefits
  • ตามตกลง
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท นัมเบอร์วัน เลินนิ่ง จำกัด
199/102 11000
See Map