บริษัท เอซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เป็นผู้ผลิต, นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าสิ้นเปลืองและผลิตภัณฑ์ป้องกันไฟฟ้าสถิต สำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Benefits
- ประกันสังคม - โบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
485 อาคารวิลล่าออฟฟิศ ชั้น 2 11120