ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต ติดตั้งและบริการ เครนรูปแบบต่างๆ รอกโซ่ รอกสลิง รวมถึงระบบรางขับเคลื่อนเครน สำหรับโรงงาน
มีลูกค้าซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า 1,000 แห่ง ทั่วประเทศ
Benefits
 • •กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • •อาหารกลางวัน –โอที
 • •เบี้ยขยัน
 • •รถรับ-ส่ง
 • •เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
 • •ค่าวิชาชีพ
 • •เครื่องแบบพนักงาน
 • •ประกันสุขภาพ-ประกันอุบัติเหตุ
 • •ท่องเที่ยวประจำปี (ครอบครัวไปฟรี)
 • •เงินช่วยเหลือครอบครัวเสียชีวิต
 • •เงินรับขวัญบุตรสำหรับพนักงานที่มีบุตรใหม่
 • •เงินของขวัญสมรส
 • •รางวัลอายุงาน
 • •โบนัส
Contacts
บริษัท สยามคิโต้ จำกัด
7/382 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
Pluak Daeng Pluak Daeng Rayong 20140
See Map