JobThai
บริษัทของเราเป็นโรงงานผลิต/ฝักบัวและอุปกรณ์ภายในห้องน้ำทุกชนิด
Benefits
- วันหยุด หยุดตามวันหยุดราชการ - มีโบนัสปีละสองครั้ง - สวัสดิการสังคม
zero position en
Contacts
บริษัท กล่อมเก่งพลาสติก จำกัด
บ้านเลขที่ 2 ซอยโชคชัย 4 84 แยก 2-1-2 ถนนโชคชัย 4 10230