บริษัท โกลบบัล เทรดดิ้ง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร แปรงอุตสาหกรรม รวมถึงการผลิตใบมีดที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม ด้วยระบบมาตรฐานสากล จนเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเป็นบริษัทฯ ที่มีความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจสูง และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ จึงประสงค์รับสมัครผู้สนใจเข้าเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯในตำแหน่งต่างๆ
Benefits
 • - ค่าล่วงเวลาทั้งวันปกติ และ วันหยุด
 • - เบี้ยขยัน ( ไม่ต้องรอผ่านทดลองงาน )
 • - ปรับค่าจ้างหลังบรรจุ
 • - โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • - ปรับค่าจ้างประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • - ท่องเที่ยวประจำปี
 • - ค่าครองชีพ
 • - ชุดฟอร์มพนักงาน และ อุปกรณ์เซฟตี้
 • - พักผ่อนประจำปี
 • - ความก้าวหน้าตามตำแหน่งงาน
 • - งานเลี้ยงปีใหม่
 • - ค่ากะ (สำหรับบางตำแหน่งงาน)
 • - และอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท โกลบบัล เทรดดิ้ง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
209/26 ม.1 ซอยรามอินทรา 5 ( กม. 2 ) 10220