JobThai
บริษัท โกลบอลลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
เป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายสินค้าด้าน IT จากประเทศจีน
Benefits
ตามกฎหมายแรงงาน
zero position en
Contacts
บริษัท โกลบอลลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
50/774 ม.2 12130
Website: www.gblcc.com