ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี หรือ "ซัมมิท" ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2529 เพื่อรองรับความต้องการด้านชิ้นส่วนยานยนต์ และ ตัวถังรถยนต์ของลูกค้า ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของกลุ่มบริษัซัมมิท ตลอด 30 ปี ด้วยความสามารถ และศักยภาพในการผลิตแม่พิมพ์เป็นของตัวเอง รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยี และ คุณภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี เป็นผู้นำด้านการผลิตชิ้นส่วน และตัวถังรถยนต์ของประเทศไทย โดยทุกๆ โรงงานของ ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี ได้ผ่านการรองรับรองคุณภาพ ISO/TS 16949:2009 ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานล่าสุดในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี เน้นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับลูกค้า โดยใช้การทำงานแบบ Supply Chain เพื่อถือว่า ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี และลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน อีกทั้งยังใช้หลักพลังงานประสาน (Unity of Power) ในการทำงาน ได้แก่ เครื่องจักรคุณภาพสูง เทคโนโลยีที่ทันสมัย บุคลากรที่มีความชำนาญเปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์ ความร่วมมือในการประสานงานให้โครงการต่างๆ ลุล่วงตามเป้าหมาย ซึ่งขับเคลื่อนด้วยระบบการทำงานตามมาตรฐานสากล และการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยหลักการทำงานทั้งหมดนี้ทำให้ ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
Benefits
1. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน 3 – 4 ชุดตามลักษณะการทำงาน 2. รถรับส่งพนักงาน 18 สาย 3. อาหารกลางวันฟรี (ข้าว+กับข้าว) 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4.5 - 6.5 % ตามอายุงาน 5. ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว (บิดา, มารดา, คู่สมรส, บุตร 15,000 บาท/ปี) 6. ประกันชีวิตความคุ้มครอง 350,000 บาท 7. โบนัสประจำปี 8. ตรวจสุขภาพประจำปี 9. เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีสมรส คลอดบุตร ครอบครัวพนักงานเสียชีวิต 10. เงินเกษียณอายุ 11. การลาพิเศษประเภทต่าง ๆ เช่น ลาทำบัตรประชาชน, ลาทำใบขับขี่, ลาเพื่อการศึกษาบุตร, ลาสมรส, ลาอุปสมบท, ลากรณีครอบครัวพนักงานเสียชีวิต เป็นต้น
9 Positions
Contacts
Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)
32-33 หมู่ 17 ถนน บางนา-ตราด
Bang Phli Yai Bang Phli Samut Prakan 10540