JobThai
RACER WIRE WORKS CO., LTD
บริษัทฯดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า และผลิตลวดทองแดง ลวดทองแดงอาบน้ำยา ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท มีพนักงานจำนวน 450 คน ปัจจุบันกำลังขยายงาน ต้องการรับสมัครคนรุ่นใหม่ เพื่อก้าวไปด้วยกันกับบริษัทฯ
Benefits
1. เบี้ยขยันสำหรับพนักงานรายวันและพนักงานรายเดือน 2. รถรับ-ส่ง พนักงานตามจุดต่าง ๆ 3. ข้าวฟรี ( มื้อกลางวัน ) 4. หอพัก 5. เงินช่วยเหลือกรณี แต่งงาน , คลอดบุตร , บวช , งานศพ ( บิดา,มารดา,ภรรยา,สามี,บุตร ) 6. ของขวัญเยี่ยมผู้ป่วย 7. รางวัลอายุงาน 8. อบรม & พัฒนาบุคลากร 9. งานสันนาการต่าง ๆ ปีใหม่ 10.ตรวจสุขภาพประจำปี
zero position en
Contacts
RACER WIRE WORKS CO., LTD
99/9 หมู่ที่ 2 ถนนลาดบัวหลวง-ไม้ตรา 13230